VÄSTRA TORSÅS ENSKILDA VÄGAR

Verksamhetsbeskrivning: Sköter enskilda vägar i Västra Torsås
Information om verksamheten hittar ni hemsidan nedan.
Ordförande i Arbetsgruppen: Nils-Gunnar Skoglund

Besöksadress: Nybygden, Övdens Backe 1, 342 53 Lönashult

Telefonnummer: 076 855 70 18

Hemsida: www.vastratorsasenskildavagar.com

E-post: vt.enskilda.vagar@gmail.com

Kategori: