Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolans, SV, vision är en värld som präglas av hållbar utveckling: samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

SV är en partipolitiskt, religiös och fackligt obunden organisation som vill ge människor möjligheter och få dem att växa. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.

Besök vår hemsida – www.sv.se/kronoberg – om du är intresserad av att vara med i en studiecirkel eller kurs hos oss och vill se vårt utbud.

SV har 300 lokala kontor över hela landet och har ett brett samarbete för lokal utveckling med många organisationer och föreningar. Västra Torsås sockenråds studie- och kulturverksamhet sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

SV bildades 1967 av Svenska landsbygdens studieförbund (bildad 1930) och Liberala studieförbundet (bildad 1948), men den första studiecirkeln inom SVs sfär startade redan 1920 i Slöinge, Halland. Där samlades ett antal ungdomar i en studiecirkel under namnet ”Fria tankars hem”. SV:s grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).