Sockenrådet

Västra Torsås Sockenråd

Sockenrådets uppgift är att verka för bygdens utveckling.
Rådet bildades 1988 som en direkt följd av, på den av Riksdagen beslutade landsbygdssatsningen, ”Hela Sverige ska leva”.
Sockenrådet arbetar på uppdrag av de boende i socknen som vid den årliga stämman beslutar områdets arbete under det kommande året.
Sockenrådet fungerar också som en paraply-organisation för byalag och föreningar i Västra Torsås.

Styrelsen
Bland representanterna för de olika intressegrupperna väljs årligen en Sockenstyrelse som 2024 består av:

Ordförande:
Vakant

Adina Johansson
e-post: adina@vastratorsas.se

Kassör:
Elisabet Vahlgren
e-post: elisabet@vastratorsas.se

Sekreterare:
Sofia Söderstjärna
e-post: sofia@vastratorsas.se

Hemsida:
Rolf Erlandsson
e-post: rolf@vastratorsas.se

Nina Svensson
e-post: nina@vastratorsas.se

Bengt Nilsson
e-post: bengt@vastratorsas.se

Johanna Johansson
e-post: johanna@vastratorsas.se

Jonathan Johansson
e-post: jonathan@vastratorsas.se

Hela styrelsen kan nås via
e-post: styrelsen@vastratorsas.se

Sockenrådets Vision

Sockenrådet ska verka för en aktiv socken genom att stärka det lokala företags- och föreningslivet, skapa möten och öka gemenskapen inom Socknen samt vara den naturliga samtalsparten mellan kommunen och socknens invånare.

Sockenrådets mål fram till 2024

  • Göra minst en publicering per månad på hemsidan
  • Ordna en studiecirkel och göra en utvärdering
  • Kalla till Sockenrådsmöten minst två gånger per år
  • Anordna en stämma per år
  • Anordna en Sockendag per år
  • Anordna en biltipsrunda på valdagen
  • Öka dialogen med kommunpolitikerna

Ge en gåva

Västra Torsås Sockenråd  tar emot gåvor och donationer.
bg. 5162-0367
Stort Tack för ditt stöd!