Sockenrådet

Västra Torsås Sockenråd

Sockenrådets uppgift är att verka för bygdens utveckling.
Rådet bildades 1988 som en direkt följd av, på den av Riksdagen beslutade landsbygdssatsningen, ”Hela Sverige ska leva”.
Sockenrådet arbetar på uppdrag av de boende i socknen som vid den årliga stämman beslutar områdets arbete under det kommande året.
Sockenrådet fungerar också som en paraply-organisation för byalag och föreningar i Västra Torsås.

Styrelsen
Bland representanterna för de olika intressegrupperna väljs årligen en Sockenstyrelse som 2018 består av:

Ordförande:
Therese Stjärnkrans
Telefon: 073-8370505
e-post: therese@vastratorsas.se

Kassör:
Mimmi Svensson
Telefon: 0734066375
e-post: mimmi@vastratorsas.se

Sekreterare:
Emma Sandersson
Telefon: 073-0586559 / 0470-314136
e-post: emma@vastratorsas.se

Rolf Erlandsson
Hemsida
Telefon: 0476-280 40
e-post: rolf@vastratorsas.se

Stina Gyllensten
Telefon: 073-761 88 05
e-post: stina@vastratorsas.se

Cloé  Lucas
Telefon: 070-244 46 78
e-post: cloe@vastratorsas.se

Dagar Groblad
Telefon: 073-354 17 58
e-post: dagar@vastratorsas.se

Sockenrådets Vision

Sockenrådet ska verka för en aktiv socken genom att stärka det lokala företags- och föreningslivet, skapa möten och öka gemenskapen inom Socknen samt vara den naturliga samtalsparten mellan kommunen och socknens invånare.

Sockenrådets mål fram till 2020

  • Ta fram en ny uppdaterad hemsida för Västra Torsås
  • Göra minst en publicering per månad på hemsidan
  • Ordna en studiecirkel och göra en utvärdering
  • Kalla till Sockenrådsmöten minst två gånger per år
  • Anordna en stämma per år
  • Anordna en Sockendag per år
  • Anordna en biltipsrunda på valdagen
  • Utreda ”Lilla Sockenbladet”
  • Öka dialogen med kommunpolitikerna