Hjärtstartare

Här finns hjärtstartare:

Torsgården, äldreboende i Lönashult

Bygdegården i Hynnenäs

Torne centrum