Västra Torsås frivilliga Räddningsvärn

N ä r h e t   r ä d d a r

Västra Torsås frivilliga räddningsvärn (VTFR), som bildades 1997, är en ideell förening med uppgift att medverka i och understödja räddningstjänstens olika verksamhetsområden inom Västra Torsås socken med omnejd i Alvesta kommun.

Verksamheten genomförs i nära samarbete med Värends Räddningstjänstförbund som även håller med en del utrustning samt ett årligt bidrag. I övrigt finansieras verksamheten genom sponsorintäkter och enskilda gåvor.

Vi har i dagsläget mycket bra utrustning, inte minst vår nya brandbil som kom i våras.

Sedan årsmötet 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Bengt Svensson

Ledamöter
Anita Andersson
Anita Thörn von Rosen
Ann Gustavsson Lind
Hans Gullstrand
Olle Eriksson
Peter Johansson
Örjan Riis

Räddningsstyrkan utgörs av:
Hans Gullstrand  styrkeledare
Krister Henriksson
Stefan Krantz
Peter Johansson
Anders Urbo
Emil Thornarv
Jarl Heimert
Joel Lundqvist
Pierre Ekelund
Jim Magnusson

Du kan bidra till vår verksamhet och ditt skydd?
Gåvor och bidrag mottages tacksamt via vårt bankgiro 5169-3653

Det finns  hjärtstartare på
Torsgården, äldreboende i Lönashult.
Bygdegården i Hynnenäs

Vill du veta mer om räddningsvärnets verksamhet?