Sjukvård

Sjukvård

Distriktssjuksköterska finns i Lönashult, Sockenstuga på tisdagar
klockan 8.00-11.00. Tidsbokning per telefon: 0472-65 09 00

Distriktssjuksköterska finns i Grimslövs förreningslokal på torsdagar jämna veckor klockan 8.00-11.30. Tidsbokning per telefon: 0472-65 09 00

Närmaste vårdcentral finns i Vislanda
Tidsbokning per telefon: 0472-65 09 00

Vid akut behov av sjukvård ring 112