Övdens badplats

 

Vägbeskrivning

Från Vislanda, kör 126 söderut mot Karlshamn. 1,5 km efter Lönashult, sväng höger vid badplatsskylt. Följ grusväg, håll till vänster.

Brygga Ja

Toalett Ja

Grillplats Ja

Dricksvatten Nej

Hopptorn Nej