Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening

Fiberföreningens ambition är att bygga fibernät i Västra Torsås socken med omnejd i den takt det är ekonomiskt möjligt till alla fast- och/eller fritidsboende som vill ha fiber­an­slutning.

Föreningens historia
Fiberdiskussionerna började våren 2007 tillsammans med Wexnet och byNet inom projekt ”Fiber from the Home”. Från början bestämdes att erbjuda fiberanslutning till fastigheter i socknen till en maximal kostnad på 25 000 kr/fastighet.

I februari 2008 föreslogs föreningen bli ett av tre pilotprojekt i landet att utveckla ”Fiber to the farm”, ett samarbets­projekt mellan LRF och TeliaSonera Skanova Access AB.

Efter ett antal möten, förhandlingar och projekte­rings­­arbete kom vi fram till ett upplägg där föreningen skulle stå för schakt och kanalisation medan Skanova skulle bekosta fiber och teknik. Vi bedömde upplägget som mycket fördelaktigt och vi såg att det skulle bli möjligt att bygga ut fibernätet i hela socknen till en kostnad av 25 000 kr/fastighet. Tilltron till detta upplägg var mycket stor eftersom vi hade LRF i ryggen. När avtalet nästan var klart för underskrift backade Skanova ur.

Under planeringsstadiet fick Västra Torsås ett uppmärksammat besök av infrastrukturminister Åsa Torstensson, samt företrädare för Skanova, LRF och massmedia.

Efter att Skanova dragit sig ur kontaktades Wexnet åter och blev föreningens huvudleverantör. Första projekt var att bygga ut ett fibernät i Torne 2009. Detta följdes av en hel rad utbyggnader varav flera möjliggjordes genom ett nära samarbete med E.ON.

Utbyggnaderna har skett i etapper med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen via olika stödformer. Förutsättningarna för stöden har förändrats och i praktiken har föreningen inte längre möjlighet att få några bidrag från Länsstyrelsen. Däremot har föreningen tecknat avtal med Alvesta kommun om ett kommunalt engångsbidrag för utbyggnad av fibernätet under 2018.

Förutrom anslutningar till Wexnet har vi idag anslutningar till Telia och Elmnet.

Genomförda fiberutbyggnader

Område Operatör Anslutna Schakt­sträcka/km
Bohult (Härlundafiber) Elmnet 5
Ebbön Wexnet 5 2
Finnanäs Telia 27 17,5
Gottåsa, östra Wexnet 6 2,3
Hunna Wexnet 11 1,6
Hynnenäs-Opparyd-Smörhöga Wexnet 30 19,5
Lönashult m omnejd Wexnet 62 13,9
Mörhult, Långasten Elmnet 7 4,0
Skulatorp Wexnet 6 2,4
Steglehylte, Ulvö Telia 54 19,4
Torne Wexnet 26 2,0
Torsåsby, Horsakulla Wexnet 49 11,7
Tvetaryd-Hulevik- Nävsjökulla Wexnet 36 11,9
Öveshult- Elenshylte-Grönhult Wexnet 20 11,6
Summa   344 119,7

Planerade utbyggnader 2018 (preliminära uppgifter)

Område Operatör Anmälda Schakt­sträcka/km
Vrankunge Wexnet 56 15,0
Stahult Wexnet 5 4,0
Torpaskog Wexnet 6 3,8
Rubbatorp Wexnet 3 2,7
Finnanäs, Telia 2 1,0
Truvedsmåla Telia 4 1,2
Helmeshult Wexnet 2 0,8
Ljusadal Wexnet 1 1,0
Åmanstorp Wexnet 2 1,9
Lövhult oklart ca 12 4,9
Gottåsa, västra oklart ca 8 2,6
Summa   ca 100 38

 

Därutöver finns det ytterligare några fastigheter som vill ha fiberanslutning. Utbygg­naden till dessa sker i den mån föreningen har ekonomiska medel för detta. Fastbo­ende och företag kommer att priori­teras före fritidsbostäder.

Kontaktpersoner:

Mats Runeson, ordförande,
0730-75 10 17, mats@pratensis.se

Tommy Eriksson, projektledare,
070-675 80 46, fiber@vastratorsas.se