Boken om Västra Torsås

Boken om Västra Torsås
av Agnetha Wendel

Skrönor, sägner och en å’ annan sanning.Boken om Västra Torsås
”Ess ni vellen ska ja försöka tal’ om få’ e’ å’ hå’åt de va å va ba’an på smågårarna i Yo’asås kringsve 1940” (Om ni vill ska jag försöka tala om för er hur det var att vara barn på smågårdarna i Västra Torsås kring 1940).
Ja, hur var det att leva i Västra Torsås på 40-talet? Vad ligger egentligen bakom uttrycket ”De va’ väl de’ ente to’ värre, sa Per Höjer, när stu’an flö i luften.”?

Vad hände egentligen på Holländarevägen?
Vem var Klockaregårdskärringen som plötsligt dök upp och lika snabbt försvann? Vad har han egentligen för ingredienser i bönegröten, Tage från Stockhyltan? Och varför tappade ”vedkastarprästen” plötsligt rösten?Frågorna, myterna och sägnerna är många. Svaren på det mesta får du i ”Boken om Västra Torsås”. En gedigen bok på närmare 400 sidor som tog fem år att sammanställa. Allt arbete, såväl text som bild, är producerat
av folk från socknen.

Fattighjon, världskrig och digerdöd.
Boken tar sin början på 1000-talet och tar oss sedan, via svält, fattigdom, digerdöd, svärmorsmord, tyska bombplan och brännvinspengar (som blev till en amerikabiljett), till nutidens svindlarpräst, hedersdoktor och brobyggare.

Från generation till generation. 
Skrönor som tidigare muntligt förts vidare från generation till generation är nu nedskrivna och för alltid bevarade. Tillsammans med historisk fakta gör det denna bok till en spännande och lärorik inblick i vår nutidshistoria. Inte enbart för de som bor i Socknen utan för alla som vill få en inblick i vardagslivet från förr. En inblick i de förändringar och i de människors vardag vars strävsamma liv möjliggjort det samhälle vi lever i idag.

Boken, som även finns som talbok, gavs ut 2001 och ännu finns ett fåtal exemplar kvar.