SPF – Seniorerna Västra Torsås

Vad är SPF-seniorerna?

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för personer som oavsett ålder, uppbär någon form av pension.

SPF Seniorernas organisation
 270 000 medlemmar
 820 föreningar
 27 distrikt
 Förbundskansli

Vi anordnar fester, utbildningar, studiecirklar, friskvård-m.m

Vår hemsida hittar du här