Om Västra Torsås

Alvesta distrikt
Västra Torsås socknen

Västra Torsås socken ligger i Småland i södra delen av Kronobergs län och delas av väg 126 som förbinder Alvesta och Karlshamn.
Fram till 1971 var Västra Torsås en egen kommun men sedan dess ingår socknen i Alvesta kommun.

Socken består av en areal på 212 kvadratkilometer. Här finns mycket skogsmark, mossar och små sjöar, men också en av Smålands största sjöar, Åsnen.
2016 hade socknen ett invånarantal på cirka 1000 personer men under sommarhalvåret ökar antalet boende då här finns ett flertal sommarstugor och stugområden.

Namnet (1385 Thoors aas), taget från kyrkbyn, har ett förled som troligen avser guden Tor och efterledet ås.
Sockennamnet Torsås reviderades 19 september 1854 officiellt till Västra Torsås, för att särskilja den från Östra Torsås socken i Konga härad.