Badplats – Bohult Näset

Vägbeskrivning
Från Vislanda, kör 126 söderut mot Karlshamn. Vid Lönashult (Tommys) sväng höger mot Bohult. I Bohult, sväng höger mot Virestad. Sväng ned vänster mot Näset vid rött hus (no- camping skylt). Kör rakt fram till parkering.

Brygga: Ja

Omklädningsrum: Nej

Toalett: Ja

Dricksvatten: Nej

Grillplasts: Ja

Hopptorn: Nej