Cykla på banvallsleden

Genom västra Torsås går banvallsleden (BVL) som idag används som en cykelturistled.  Den sträcker sig mellan Karlshamn och Halmstad via Ljungby. Cykelleden nyttjar banvallen på 65% av sträckan. Banvallen, som byggdes under 1800-talet, består av två nedlagda smalspåriga tågsträckor som lades ner under 1970-talet.

För mer information klicka här