Västra Torsås Enskilda vägar

Verksamhetsbeskrivning:  Sköter enskilda vägar i Västra Torsås
Information om verksamheten hittar ni hemsidan nedan.

Ordförande i Arbetsgruppen: Nils-Gunnar Skoglund

Besöksadress:  Nybygden, Övdens Backe 1, 342 53 Lönashult

Telefonnummer:  076 855 70 18

Hemsida: www.vastratorsasenskildavagar.com

E-post: vt.enskilda.vagar@gmail.com