Kanot på Värendsleden

I västra Torsås finns det möjlighet att paddla kanot i Åsnen på Värendsleden. Leden är totalt 120 km lång och längs med leden finns det färdiga vindskydd, toaletter, sophantering och eldstäder att tillgå.

För mer information klicka här