Förskolor

Backens förskola i Torsåsby

På Backen finns det två avdelningar, Skatten som är en avdelning för yngre barn och Draken som är en avdelning för äldre barn.

På Backen håller vi vår pedagogiska miljö levande genom att den alltid är föränderlig. Vi utgår från varje barns erfarenheter och nyfikenhet i den dagliga verksamheten där leken står främst. Personalen på Backens förskola använder sig av tecken som stöd för att stödja alla barn i sin kommunikation och utveckling.

På Backen har vi ett eget tillagningskök, vårt kök är KRAV-certifierat, vilket innebär att vi använder oss av stora delar KRAV-märkta och ekologiska varor.

För mer information om Backans förskola kan du klicka här. 

Regnbågens förskola i Lönashult

På Regnbågen finns det två avdelningar, Lille Skutt som är en avdelning för yngre barn och Bamse som är en avdelning för äldre barn. På Regnbågen tycker vi att leken är viktig och har satt den i centrum för vår verksamhet.
I samma byggnad som förskolan finns det en gymnastikhall, den använder vi så ofta som vi kan. Vi använder oss av teckenstöd i vissa situationer.

På Regnbågen har vi ett eget tillagningskök, vårt kök är KRAV-certifierat, vilket innebär att vi använder oss av stora delar KRAV-märkta och ekologiska varor.

För mer information om Regnbågens förskola kan du klicka här.