Grundskola

Skatelövsskolan

Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar. Upptagningsområdet är ganska vidsträckt och det innebär att flera av våra elever åker skolskjuts till skolan.

Vår skola är en så kallad F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsgård. Vt-18 går det 188 barn på skolan och det arbetar ca 30 vuxna i de olika verksamheterna.

För mer information om Skatelövsskolan kan du klicka här.

Virestads Friskola

Virestads friskola är en icke vinstdrivande ekonomisk förening. Vi driver två skolenheter på landsbygden i Älmhults kommun: Virestad F-6 och Bråthult F-4.

Vi har i nuläget elever från Älmhult, Osby och Alvesta kommuner. Vi försöker alltid att erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det och för närvarande har vi en skolskjuts som trafikerar Lönashult.

Även om vi växer elevtalsmässigt vill vi vara den lilla trygga skolan där alla känner alla. Vår verksamhet präglas av engagemang och nära och goda relationer elev-pedagog och vårdnadshavare. Välkomna att besöka www.virestadsfriskola.se eller kontakta rektor Jakob Sträng för mer information. 0760108555. Jakob.strang@virestadsfriskola.se