Ulvö Byalag

Ulvö Byalag bildades 1988-10-30 och omfattar Ulvö med kringliggande byar. Ulvö byalag köpte den f.d NTO-lokalen 1989-07-21.

Vi arbetar för att bevara Ulvö lokalen i så nära ursprungsskick som möjligt.

Vi arbetar för att stärka samhörigheten inom området Ulvö. Tillvarata gemensamma intressen och vara språkrör gentemot myndigeter.

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Årsmöte sker under första halvåret.

Vi har tre fasta aktiviteter per år.

Metartävling
Arrangeras oftast lördag innan mors dag. Om inte pingst infaller den helgen, då flyttas detta arrangemang.

Internationella knytkalaset
Arrangeras första lördagen i augusti.

Städdag av Ulvölokalen
Slutet av september.

Överskott från våra aktiviteter går till fasta kostnader och underhåll av
Ulvölokalen.

Kontaktperson Lotta Ernerstam
Telefon: 070 2113174
Mejl: lotta.ernerstam@hotmail.se