Besöksmål

Besöksmål

I Västra Torsås Socken hittar du flera besöksmål för olika smaker.  På resa genom bygden får du njuta av det vackra Småländska kulturlandskapet med hagmarker, betande djur och stenmurar.  Bara att ta en cykel en solig sommardag och sedan ge sig ut på alla de små vägar som slingrar sig genom socknen är en upplevelse i sig. Här nedan finner du ett urval av smultronställen som vi tycker är värda ett besök.

Foto: Mimmi Svensson

Hjortatorp Hembygdsmuseum

Foto: Rolf Erlandsson

Gården Hjortatorp hamnade i Hembygdsföreningens ägo 1979 och har därefter blivit en mötespunkt för årliga evenemang som lieslåtter och festligheter med musik och marknadsstånd. Museet inhyser även en mängd minnen som berättar om livet från förr, om socknens vardagsliv och historia. Här finns hushållsföremål, verktyg och redskap från en svunnen tid, placerade i byggnader med mycken historia i sina väggar.

Foto: Rolf Erlandsson

För att hitta hit dit kör man söderut på väg 126 från Lönashult mot Ryd. Gården, som består av en stor grå huvudbyggnad, en liten torparstuga med grästak och en timrad ladugårdsbyggnad syns väl invid vägen en knapp mil från Lönashult.

Björkbackens Dansbana

På Björkbackens dansbana anordnas dans med blandade artister under hela sommarhalvåret, maj-september.  Detta sker i SPF:s regi. I september intas dansbanan även av bygdens föreningar och företagare i samband med årets Sockendag. Marknadsstånd, korvgrillning, lotteri, tipsrunda och hästskjuts ger något för såväl gammal som ung. Dansbanan kan även hyras för privata evenemang. För mer info klicka här

Massa-petters jordkoja

Efter några hundra meter på en liten skogsväg öppnar sig en glänta och du har kommit till Massa-Petters jordkoja.

Foto: Mimmi Svensson

Här kan man se hur en backtugusittare och hans familj bodde under 1800-talet och fram till början av 1900-talet. En jordkoja med grästak, en källare och ett litet stall med plats för en get, går att besöka och förundras över.  Allt nedgrävt i marken för att få ett naturligt skydd mot kyla och vind. På den lilla jordlotten som finns invid byggnaderna odlades potatis och rotfrukter. Vatten hämtade man i en källa. Letar du efter källan invid den lilla stigen bakom kojan kan du mycket väl finna den.

Vägbeskrivning från bygdegården i Hynnenäs: sväng av från väg 126 mot ”Källhult”. Kör ca 1 km. Sväng vänster mot ”Virestad”. Kör ca 1 km förbi två röda hus på vänster sida. Knappt 100 meter efter det andra lilla huset: sväng vänster (liten dålig skylt finns där) ner på en mindre grusväg. Kör ca 200-300 meter. Där finns jordkojan.

Nationalpark Åsnen

Horgeboda gård – Ett naturparadis

Horgeboda gård var en gång i tiden ett flitigt besökt gästgiveri längs med den så kallade Holländarevägen som ledde handelsresande ner mot den Blekingska kusten och hamnstäderna. Gården och dess ägor är idag ett privat drivet naturvårdsområde med vandringsstigar och en storslagen småländsk vildmark med möjlighet till oförglömliga upplevelser för stora som små. För mer detaljer, bokning av stuga m.m. kan man besöka gårdens hemsida här.

Åaskärvet (Dolda fallet)

I västra Torsås Socken, mitt ute i den djupaste och stenigaste av småländska skogar  hittar du Horjeåns vatten. Det är inte lätt för endast det porlande ljudet avslöjar att det  finns. I ett väldigt stenmoras från inlandsisens härjningar väster om Horgeboda Kvarn porlar vattnet från sjön Horgens genom detta område av stenblock. Runt blommorna i raset flockas citronfjärliar om somrarna och naturen visar på alla sätt sin fantasi och kraft för överlevnad. Inte minst genom den tall vars rötter hårt klamrar sig fast på och mellan dessa stenblock. Tittar du riktigt djupt i vattnet kan det hända att du ser en kräfta. Njut av naturens storslagenhet och känn hur lugnet sprider sig.

 

Vägbeskrivning: Från Alvesta kör väg 126 söderut till Gottåsa-krysset. Fortsätt söderut på väg 126 cirka 15-20 km och sväng vänster vid skylt ”Horgeboda”. Kör denna krokiga och backiga väg (”Holländarevägen” mellan Karlshamn och Huseby) till Horgeboda kvarn (vacker kulturmiljö). Sväng vänster in på grusväg efter kvarnhusen. Kör någon km, och parkera vid det lilla stället ”Bokedalen”. Vid ladugårdsknuten går en skogsväg ner till vänster. Efter 500 meter är man framme vid fallet.

Trollberget

I bokskogen längs med Åsnens strand ligger Trollberget med sina spännande grottor och gångar.

Foto: Laila Eileby

Trollberget är känt för dess grönskande bokskog och stenformationer som sedan urminnes tider utgjort en plats för bygdens sägner om troll och deras undangömda skatter. Ett trevligt utflyktsmål för hela familjen.

Det är också en av Sagobygdens sägenomspunna platser.

Vägbeskrivning
Alvesta-Hulevik ca. 39 km. Från Alvesta: Kör väg 126 mot Karlshamn, korsa väg 23 och fortsätt på väg 126. Efter ca. 10 km. sväng vänster vid skylt Hulevik 8 efter ca. 1 km. sväng höger mot Hulevik 7. Framme i Hulevik vid fyrvägskorsning tag höger mot Ulvö 4. Efter ca. 1 km. ligger Trollberget in till vänster.

Växjö-Hulevik ca. 41 km. Från Växjö: Kör väg 23 mot Älmhult, sväng vänster vid Huseby bruk mot Grimslöv. efter ca. 2 km. sväng vänster vid skylt Torne 9, strax innan Torne håll höger mot Hulevik 8. Framme i Hulevik vid fyrvägskorsning kör rakt fram mot Ulvö 4. Efter ca. 1 km. ligger Trollberget in till vänster.

Den trollska dammen vid Horgeboda kvarn

 

horgebodakvarnC

Horgeboda 1,5 km
Vacker damm som du passerar om du tar en promenad till Dolda fallet. I denna damm mynnar vattnet från Dolda fallet.

Matavråen

Horgeboda, 700 meter

matavraenC
Foto: Laila Eileby

”Matavråen” ligger utmed den gamla Holländarevägen. På denna väg transporterades i äldre tider järnmalm från Huseby till Holland. I äldre tider när man färdades långa sträckor till fots, ridande eller med häst och vagn behövdes ibland en paus för att vila sig och kanske äta en bit mat.

Traditionen uppger att denna plats var ett sådant rastställe, där man också kunde få skydd mot väder och vind.

Utsiktstornet i Ramnaberg

Ramnaberget ligger 210 m över havet. Från utsiktsplatsen vid Ramnaberg har man en fantastisk utsikt över sjön Åsnen med omnejd. Vid klart väder kan man från utsiktstornet se sju olika kyrkor. Platsen ligger sydväst om Hulevik, ca 2 km från Banvallsleden. När försvaret i slutet av förra seklet monterade ner sin verksamhet blev ett bevakningstorn som stått i Målaskog utanför Ryssby över och Huleviks samhällsföreningen fick det till skänks och reste det då på denna plats. Tornet är 12 m högt. Klättring i tornet är på egen risk. Tänk på att inte gå upp i tornet om det finns en risk för åska.

Ulvö, Ulvåsen

Här på den gamla banvallen finns en vacker vandrings och cykelled som löper utmed Åsnens strand och över öar. Vid Ulvö finns en gammal svängbro. Det sista tåget passerade här i mitten av 1960-talet. Denna unika bro tillverkades i Belgien under 2:a hälften av 1800 talet och monterades 1873 på sin nuvarande plats. Den var svängbar för att kunna släppa igenom den ångbåtstrafik, som tidvis var omfattande på sjön Åsnen. Passerande timmerpråmar för vidare transport in i Horgefjorden bidrog till att bron användes fram till mitten av 1950-talet. Bron är utan tvivel den intressantaste av bevarade kulturlämningar från tidig industrialisering som vi har i Västra Torsås. Den är fortfarande i gott skick och med sina vackra dykdalber av huggen sten är den av stort värde för vår hembygd. Om du passerar bron kommer du till halvön Ulvåsen. Ta en cykeltur genom den vackra landsbygden i Småland. Parkera vid den gamla stationen Ulvö och cykla söderut längs banvallen. Här kan du även promenera genom lövskog och njuta av det rika fågellivet medan du har en fin utsikt över Åsnen.

Horgeboda tjärdal, Horgeboda

tjardalC

En av sydsverigens mest tydliga och välutvecklade tjärdalar. Tjärbränning är en gammal teknik för att utvinna tjära. Tjärdalar var lokaliserade till skogsrika områden med bestånd av furu, vilket har det största tjärinnehållet. Sedan förhistorisk tid har trätjäran använts som ett bra impregneringsmedel för träprodukter och tågvirke som man vill skydda mot väta och röta.