TORNE SAMHÄLLSFÖRENING

Föreningen bildades i Februari 1954, och har i olika grad haft verksamhet sedan dess. Alla som bor i samhället eller dess närområde kan vara medlemmar.

Syftet är att verka för ett levande och trevligt samhälle året runt. Målet är att föreningens verksamhet utformas så att den i någon form blir tillgänglig för alla. Särskild vikt ska läggas vid välkomna nyinflyttade och få dem att bli delaktiga i byns gemenskap. Föreningen fungerar so kontaktorgan gentemot andra organisationer och kommunen. Föreningen är opolitisk.

Har du tankar och idéer om vad samhällsföreningen bör arbeta med? Vill du engagera dig eller hjälpa till?

Välkommen att kontakta oss på vår Facebook-sida , eller genom kontaktperson Adina Johansson, 076-820 20 53

Kategori: