OPPARYDS BYALAG

Byalaget omfattar Opparyds Rote, som utgör förutom fastigheterna Opparyd Brogård, Gunnarås, Råsgård, Kittlagård och Nedregård även Bosgård, Ekesgård, Sågsberg, Kull, Myreberg, Hynnenäs och Hillandsgärde. Byalaget bildades 1979 på initiativ av Lennart Turesson, Kull och Charlotte Johansson-Linnér, Gunnarås med tanke på att det skulle bli en sammanslutning för byborna att träffas och umgås under trivsamma former.

Den första gemensamma sammankomsten var vid ett valborgsmässobål på Helgö-backen, där våren hälsades välkommen med tal och sång. När brasan brunnit ner blev det fackeltåg med musik till Ekesgård hos Anna och Oskar Svensson, där samvaron fortsatte med kaffesamkväm. Detta var inledningen till att varje vår samlas och hälsa våren välkommen med majbål på olika platser så att detta nu blivit en tradition.

Verksamheten består i övrigt av den årliga byastämman, som varit förlagd till Bygde­gården. Vid dessa tillfällen brukar en kommitté ordna en god måltid under festliga former. Årsmöte med val av ålderman och övriga funktionärer och kommittéer för olika aktiviteter bruka hållas under oktober månad. Vid dessa stämmor brukar någon deltagare medverka på något sätt. T.ex. att visa bilder från någon semesterresa och berätta om förhållanden på andra platser eller att någon berättar något intressant från bygden.

En kommitté verkade under flera år med att dokumentera verksamheter inom roten och de förändringar som skett på olika områden, kanske mest under perioden efter senaste världskriget. Denna kommittés verksamhet resulterade i att samtliga byggnader fotograferades med ca 600 bilder och försågs med en del uppgifter om ägarna och de olika fastigheterna. Denna verksamhet resulterade i att så småning­om sammanställdes i en bok om 316 sidor ”Opparyd i ord och bild” trycktes.

En gång inbjöds från orten utflyttade att komma till byastämman och där träffa de som nu bor här och varandra. Det var ett initiativ som uppskattades mycket av de som kom hit, och som kanske kan återupprepas. Cykelrundor både inom roten och till andra vackra och intressanta platser har en kommitté organiserat de senaste somrarna och dessa cykelrundor har blivit mycket uppskattade.

På en äng med vilda blommor på Ekesgård görs försök att hävda med lieslåtter för att på så sätt få fram en rikligare flora med vilda blommor och växter.

Skylt med vägvisning till gravfältet i Opparyd har uppsatts. Vid vägskälet i Brogård har uppsatts en anslagstavla och där har anslagits en karta över orten och där kan meddelas aktuella nyheter. Vid busshållplatsen i Brogård har uppförts en väntkur för såväl skolbarnen som för andra resenärer.

Vid Brogård fanns tidigare en naturlig anslagstavla på gaveln på den numera rivna ladugården på soldattorpet. I sluttningen utmed vägen till Kull gick ladugården all­deles intill vägkanten och denna gavel användes flitigt till olika viktiga meddelanden såsom när det var dans i Hynnenäs och på andra platser i närheten. I stället har en ny anslagstavla satts upp på motsatta vägsidan.

Ragnar Johansson, Kull (1990-talet)

Kategori: