VÄSTRA TORSÅS FIBER EKONOMISK FÖRENING

Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening är en fiberförening verksam i Västra Torsås med närliggande områden. Vi startade verksamheten 2009 genom att ansluta ett antal fastigheter i Torne. För att finansiera verksamhet har vi, förutom anslutningsavgifter på 25 000 kr/fastighet, fått bidrag från EU (via länsstyrelsen), Alvesta kommun och Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse. Fram till februari 2019 har vi anslutit ca 430 fastigheter med fiber inom de områden som visas nedan.

Vi har fortfarande ca 20 fastigheter kvar som har beställt anslutning och vi uppskattar att vi har möjlighet att ansluta ca 10-15 av dessa under 2019 med nuvarande finansiering. Vi undersöker även möjligheten att ansluta fastigheter via sk ”Air2fibre”-anslutning. När vi slutfört alla beställda anslutningar och/eller pengarna tagit slut avser styrelsen att lägga ner föreningen, vilket tidigast kan bli aktuellt under verksamhetsåret 2020. Innan dess kommer föreningens fibernät att överlämnas till respektive kommunikationsoperatör, dvs Wexnet, Telia-Skanova och Elmnet.

Det finns fortfarande möjlighet till efteranslutning för intresserade fastighetsägare under 2019, förutsatt att det finns tomslangar och ledig fiber i närheten. Kostnaden för efteranslutning är 22 000 kr plus verklig schaktkostnad. Motivet till den något höjda kostnaden är att en tillkommande anslutning tar nästan lika lång tid att administrera som en hel by med många anslutningar (tillstånd från trafikverk, länsstyrelse, markägare, visning av tele- och elkablar) samt att fasta kostnader hos entreprenörerna inte kan fördelas på flera fastigheter.

Om ni är intresserade av efteranslutning, kontakta projektledare Tommy Eriksson 0470-75 80 80 eller fiber@vastratorsas.se senast 15/4.

Kontaktpersoner:

Mats Runeson, ordförande,
0730-75 10 17, mats@pratensis.se

Tommy Eriksson, projektledare,
070-675 80 46, fiber@vastratorsas.se

Kategori: