VÄSTRA TORSÅS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Västra Torsås älgskötselområde är en frivillig intresseförening för att tillvarata ingående jaktlags & markägares intresse för att skapa och behålla en livskraftig älgstam i balans, samt att genomföra en lagom avskjutning.

Besök gärna vår hemsida: www.vtalg.se

Kategori: