SPF – SENIORERNA VÄSTRA TORSÅS

Vad är SPF-seniorerna?

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för personer som oavsett ålder, uppbär någon form av pension.

SPF Seniorernas organisation
270 000 medlemmar
820 föreningar
27 distrikt
Förbundskansli

Vi anordnar fester, utbildningar, studiecirklar, friskvård-m.m

Vår hemsida hittar du här

Kategori: