Kallelse till Sockenstämma

Kallelse till Sockenstämma och
Besöksnäringens utveckling i Åsnen-området samt visning av Naturfotografier av Eva Franzen

Tid: Torsdagen den 11/4 kl. 19.00
Var: Bygdegården i Hynnenäs
Föreläsare: Karin Nilsson från Destination Åsnen och Eva Franzen

Program:

  • Karin berättar om besöksnäringens utveckling i området med dialog kring samverkan och utveckling framåt
  • Enklare förtäring och visning av Naturfotografier från Eva Fansen
  • Summering av utvecklingsmöjligheter kring Åsnen området
  • Sockenstämma enligt stadgar

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 8/4 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505 / therese@vastratorsas.se

P.S.  Dela gärna denna inbjudan med andra Västra Torsåsbor. D.S.

Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans

Nominering årets Västra Torsås bo

Så var det dags att nominera personer till årets Västra Torsås bo. Det ska vara personer som har gjort något bra för befolkningen i Västra Torsås under året som gått.

Namn med motivering varför denna person ska bli årets Västra Torsås bo skickas till styrelsen@vastratorsas.se eller lämnas till någon i Västra Torsås Sockenråds styrelse.

Vi behöver nomineringarna senast 18 mars

Styrelsen Västra Torsås Sockenråd

Föreningsstämma Västra Torsås Fiber


Medlemmarna i

Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening
kallas till
ordinarie föreningsstämma
den 13 mars 2024 kl. 19:00
Bygdegården Hynnenäs

  • Förhandlingar enligt gällande stadgar
  • Aktuell information om planerad utbyggnad samt om förberedelser för att avveckla föreningen. Bl.a. överlåtelse av fibernäten.
  • Enkel förtäring