Torne Motorsällskap kallar till årsmöte

Till
alla med anknytning till Västra Torsås med motorintresse det kommer finnas möjlighet att bli medlem i föreningen på årsmötet (förslag medlemsavgift 100 kr/år)

Torsdagen den 2 mars 2023 klockan 18:00
i Hynnenäs Bygdegård


Anmälan gärna via mail senast 24 februari till leif.petersson@blixtmail.se
eller via telefon/sms till Leif Petersson 0703-42 32 72

Utöver sedvanligt förekommande ärenden på årsmötet kommer följande att tas upp:
Eftersom föreningen varit vilande sedan 2005 – 2006 (17 -18 år) så bedömde vi att det behövdes en ny styrelse som aktiverar föreningen tillfälligt. Vår ambition är inte att driva föreningen vidare utan detta är för att skapa förutsättningar för en ny fastighetsägare att reparera och underhålla fastigheten.

Vi har följande förslag att ta ställning till på årsmötet:
Försäljning av Torne Motorsällskaps fastighet, Alvesta Torsås 5:18, samt därefter upplösa föreningen och föra över ev. överskott i enlighet med föreningens stadgar. Befintliga stadgar presenteras på årsmötet.
Motioner/förslag från medlemmar ska vara interimstyrelsen tillhanda senast 24 februari via epost till
leif.petersson@blixtmail.se
Välkomna
Torne Motorsällskaps interimstyrelse

Sockenrådsmöte om krisberedskap

Onsdagen den 8/2 hade vi sockenrådsmöte om krisberedkap
Tyvärr kunde inte Per Gustafsson Beredskaps- och säkerhetsstrateg Alvesta kommun inte delta i detta möte. Istället hade vi ett grupparbete vilka frågor vi vill ta upp när vi senare kan ha honom med på ett sockenråd.

Som talare hade vi Mette Adolfsson från Häradsbäck. Hon berättade hur de har gjort.
Se kort film med henne nedan.

Inbjudan till Sockenrådsmöte om
Krisberedskap

Tid: Onsdagen den 8/2 kl. 19.00-21:00
Var: Bygdegården i Hynnenäs
Föreläsare: Per Gustafsson Beredskaps- och säkerhetsstrateg Alvesta kommun
samt Mette Adolfsson från Häradsbäck

Program:
• Per berättar om hur Alvesta kommuns krisberedskap ser ut, tankar om
civilförsvar, livsmedelsförsörjning och hur vi på landsbygden kan samverka
vid en kris.
• Enklare förtäring
• Mette berättar om hur Häradsbäck har arbetat med att bygga upp en lokal
krisberedskap i Häradsbäck

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast
söndag den 5/2 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505 /
therese@vastratorsas.se

P.S. Dela gärna denna inbjudan med andra Västra Torsåsbor. D.S.
Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans