Anslutning fiber – sista chansen!

Image

Fiberutbyggnaden i de område*, vilka vi beviljats bidrag för, beräknas bli slutförd under 2019.
Anslutningsavgift: 25 000 kr inkl. schakt till tomtgräns. Moms ingår.
Därefter är det styrelsens avsikt att avveckla föreningen och överlämna fibernät och drift till respektive kommu-nikationsoperatör (Wexnet/Telia-Skanova/Elmnet).

Efteranslutning i redan utbyggda områden.

Det finns möjlighet på många platser att efteransluta fastigheter till befintligt fibernät.
Anslutningsavgift: 22 000 kr, plus verkliga schaktkostnader. Moms ingår.

För att kunna planera för en rationell utbyggnad behöver vi Er intresseanmälan / beställning senast den 15/4.

Helst via e-post. Mer information och svar på eventuella frågor får du av projektledare Tommy Eriksson.
Tfn 0470-75 80 80
E-post: fiber@vastratorsas.se

*) Gottåsa by, Långasten-Källhult, Slagestorp-Åmanstorp, Ljusadal, Truvedsmåla, Finnanäs och ev. någon till.

Styrelsen för Västra Torsås Fiber Ek. för.

Vattenuttag – Information och informationsmöte

Hej! 
Ett till er som har mark vid Åsnen.
Här kommer en inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
De kommer att hålla ett informationsmöte gällande vattenuttag.  Även LRF Sydost kommer vara på plats.

Anmälningsblanketten samt mer information finns på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg/vattenverksamhet

Sista dag för anmälningsdag imorgon fredag den 15e mars!

Vänligen kontakta Länsstyrelsen vid frågor på telefon: 010-223 70 00 e-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Vänligen Carin Svensson

STD – Sockendagen 2019

Foto: Emma Brennander

Nu är det dags att boka in Sockendagen för 2019 i kalendern.
Den 7 september mellan klockan 10:00-15:00 kommer vi för fjärde året i rad att anordna en Sockendag. Det är en dag för alla, ung som gammal, och ett sätt för lokala föreningar och företag att visa upp sig och sin verksamhet, stor som liten.

Är du intresserad av att ställa ut och boka en plats? Då är du välkommen att höra av dig till oss i Sockenrådet på styrelsen@vastratorsas.se

Med vänlig hälsning,
Västra Torsås Sockenråd i samarbete med Västra Torsås LRF lokalavdelning och Hynnenäs Byggnadsförening

Vem tycker du ska bli Årets Västra Torsås-bo?

Nu är det dags att nominera årets Västra Torsås-bo!
Känner du någon som har gjort något extra för Socknen som bör få utmärkelsen?
Tipsa gärna oss i styrelsen.
mail: styrelsen@vastratorsas.se

Förra året nominerades Ströbergs från Torne som har drivit lanthandeln för lång och trogen tjänst.

Välbesökt sockenrådsmöte!

Den 6:e februari samlades ca 35 personer i Hynnenäs bygdegård för sedvanligt Sockenrådsmöte. Lokalen var riktigt välfylld!

Mötet inleddes kort av Sockenrådets styrelse som lämnade över ordet till vår kommunpolis, Ola Severinsson. Han höll i ett uppskattat föredrag om hur det står till med brottsligheten i Kronoberg och i Västra Torsås. Publiken var på hugget och ställde mycket frågor vilket alltid är roligt.

Därefter bjöds det på fika med fralla frånTommys Livs, kaffe/te/saft och en del lokala smaker med ärtskott och marmelad från Gröönsgård i Mörhult. Det blev ett riktigt småländskt tabberas!

Efter energipåfyllning lämnades ordet över till ordförande för Enskilda vägar, Nils-Gunnar Skoglund som berättade om föreningens arbete och ekonomi. Därefter hölls en kort uppdatering om vad Sockenrådet jobbar med för stunden, bl.a. kontinuerlig uppdatering av hemsidan, nomineringar till Årets västra Torsåsbo efterlyses och diverse andra punkter. Mötet avslutades med ”bordet runt” där alla föreningar fick möjlighet att berätta om sina aktivteter m.m.

Föredrag om Enskilda Vägar med ordförande Nils-Gunnar Skoglund

Tack alla som närvarade och gjorde detta till en givande kväll! Nästa möte är Sockenstämman som kommer hållas i slutet av april. Inbjudan till denna kommer framöver.

Väl mött!
Styrelsen för Västra Torsås Sockenråd
genom Mimmi