Vi söker julaktiviteter!

Ardennerstoet Hilma drar ut timmer från skogen i Mörhult, 2018.

Ska ni anordna några julaktiviteter i er förening? Vill ni nå ut till fler så passa på att skicka in info om dessa till oss i Sockenrådet så publicerar vi dem i vår aktivitetskalender.

Bifoga information om vad aktiviteten gäller, tid, plats och om det krävs någon anmälan, i så fall hur man anmäler sig och eventuellt sista datum.

Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande landsbygd!

/ Sockenrådet Västra Torsås

Information från Sockenråd

Sockenråd hölls 23/10-2019

Mötet var välbesökt, vi var ca.40 personer.


Aron Axelsson Bordon.

Aron Axelsson Bordon föreläste om gamla tider i Västra Torsås. Särskilt 1600 talet, där han har hittat mycket information från domstolsprotokoll. Han tog upp en person som återkom ett antal gånger under sin levnad.


Nils-Gunnar Skoglund

Nils-Gunnar Skoglund informerade om Västra Torsås enskilda vägar. Han berättade om den aktuella ekonomin och vad som kommer att hända i den närmaste framtiden.
Västra Torsås Enskilda vägar har nu en egen hemsida med information.
Länk till sidan: https://www.vastratorsasenskildavagar.com/