Räknas varje väljare i Alvesta kommun? 

Insändare i Smålandsposten den 5/9

Det har inte undgått någon att det är valår i år. En demokratisk rättighet och en möjlighet för oss medborgare att visa vad vi tycker. Ett viktigt val precis som alla år, på nationell nivå såväl som på regional -och lokal nivå.

Stora och små frågor diskuteras och för att få klarhet i vad våra partier vill med vår bygd har Västra Torsås sockenråd, med hjälp av reflekterande ortsbor, tagit fram en egen valkompass. Nio frågor gällande äldre- och barnomsorg, turistnäring, företagsmöjligheter och flera andra områden. Vi var mycket nyfikna på hur våra politiker såg på dessa frågor i vår socken Västra Torsås. Frågorna skickades till samtliga nio partier i kommunfullmäktige. Första gången i maj och sedan med två påminnelser under sommaren med en önskan om svar senast sista juli. Hur många partier har svarat nu så här cirka en vecka innan valet? Fem stycken. Fem stycken som valt att svara på kommuninvånares frågor. Vi vill såklart rikta ett stort tack till er!

Men våra funderingar lyfts kring de fyra partier som valt att inte svara – Vad är anledningen till detta? Brist på tid? Brist på engagemang? Vi funderar onekligen på om intresset svalnar när frågorna handlar om det som finns bortom Alvesta tätort.

Svaren från de partier som valt att delta i vår valkompass finns publicerade på Västra Torsås hemsida, lättillgängligt för våra ortsbor och övriga kommuninvånare att ta del av.

Vi i Västra Torsås Sockenråd fortsätter arbeta med frågor viktiga för våra sockenbor och för vår landsbygd. Vi hoppas att vi efter valet, oavsett resultat, får se politiker som arbetar för hela Alvesta kommun, även Västra Torsås.

Västra Torsås Sockenråd

Styrelsen

Många planer på Sockenrådets styrelsemöte

Styrelsen och alla dess medlemmar träffades hemma hos Rolf i Långasten den 22:e augusti. Med bara några veckor kvar till Sockendagen och nylansering av Västra Torsås hemsida så var mycket av fokus på detta. Samt även att förbereda inför tipsrunda på valdagen den 9:e september. Enligt tradition går sträckan från vallokalen i Lönashult till Hjortatorps hembygdsförening, en sträcka som passar bra att ta både med bil och cykel.
I övrigt arbetar styrelsen med frågeställningar och funderingar kring bland annat närtrafik och olika typer av problemlösningar vid torra somrar. Nästa styrelsemöte är den 3:e oktober.

Väl mött!

Styrelsen Västra Torsås Sockenråd

Välkommen till Sockendagen 2018!

En heldag i Björkbacken, Hynnenäs!
Lördagen den 8/9
kl: 10:00-15:00

Tillsammans skapar vi en mysig dag för alla åldrar!!
Varmt Välkomna!

Huvudarrangör: Västra Torsås Sockenråd

11:00 Jozima Magic – Trollkarlen som
fångar både barn och vuxna med sin magi!

12:00 Modevisning – Eddes Mode visar sin höstkollektion!

13:30 Västra Torsås kyrkokör – Blandad kompott för alla åldrar!

Under dagen; Åk Häst & vagn (kl:12-14), utställare, tipsrunda, försäljning, fiskedamm, mat, fika mm

Tillsammans skapar vi en
mysig dag för alla åldrar!!

Varmt Välkomna!

Sponsras av: 
Huvudarrangör: Västra Torsås Sockenråd

Här hittar ni protokoll och stadgar för Sockenrådet!

Om ni vill kika på stadgar och protokoll för Sockenrådet så hittar ni dem nere till vänster på hemsidan under fliken ”Arkiv”. Efter varje styrelsemöte kommer här finnas uppdaterad information om vad vi jobbar med i föreningen.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på styrelsen@vastratorsas.se

 

Alvesta kommun ordnar duschmöjligheter i Lönashult idrottshall

Sockenrådet har drivit frågan om att öppna upp Lönashultsskolan för att de med sinande brunnar ska ges möjlighet att duscha. Alvesta kommun ordnar nu med denna möjlighet i Lönashult genom att öppna upp idrottshallen vid skolan för de som inte längre har möjlighet att duscha hemma.

Den som behöver använda sig av denna möjlighet kan låna en nyckel till idrottshallen på Torsgården – och självfallet måste den lämnas tillbaka på Torsgården direkt efteråt så fler kan använda denna möjlighet.

Från klockan 16.00 fredag den 2018-08-03 ska nyckel finnas tillgänglig på Torsgården

Hälsningar

Styrelsen

Valkompass 2018 Västra Torsås

Valkompass 2018 Västra Torsås SockenrådKompass

Västra Torsås Sockenråd har tillsammans med sockenbor satt ihop en valkompass med nio stycken frågor inför kommunvalet i höst. Frågorna ser ni om ni klickar på Valkompass 2018

Vi har nu fått in svar från ytterligare 2 partier, totalt 5 partier nu.

Alla partier har inte svarat ännu, vi kommer att komplettera efterhand som vi får svar

Västra Torsås Sockenråd

Dricksvatten till hushåll med sinande brunnar

Brunn

Den extrema torkan och värmen har tagit ett hårt grepp om Sverige och skapar sinande brunnar vilket leder till stora problem för både privatpersoner och företag som inte är anslutna till det kommunala vattnet. För de som är anslutna till kommunalt vatten råder sedan en tid tillbaka bevattningsförbud i Torne, Hulevik och i Lönashult med en uppmaning om att vara sparsamma med vattnet. De som istället har grävda eller borrade brunnar har den senaste tiden sett en minskning av grundvattnet som på flera håll har medfött att brunnen sinat. Dessa hushåll kan därför hämta dricksvatten från kran i Grimslöv (pumpstationen på Sjövägen 22 på utfarten från Grimslöv mot Torne) eller i Hulevik (Huleviks vattenverk 500m efter fyrvägskorningen i Hulevik mot Lönashult). Tänk på att fylla vatten i rengjorda kärl. För mer information se Alvesta kommuns hemsida.

Tillägg:
För påfyllning i större kärl som kubiktankar hänvisas berörda till Alvesta (kommunförrådet mot personalparkeringen, Hjärtenholmsvägen 14).

Västra Torsås Sockenråd

Valkompass för kommunvalet i Alvesta 2018

KompassVästra Torsås Sockenråd har tillsammans med sockenbor satt ihop en valkompass med nio stycken frågor inför kommunvalet i höst. Frågorna ser ni här nedanför.
Alla partier har inte svarat ännu, vi kommer att komplettera efterhand som vi får svar
Klicka på rubriken för respektive fråga så kan ni se vad de olika partierna har svarat.
Svaren kommer att öppnas i en ny flik.


Fråga 1 Företagsutveckling

Inom södra delen av kommunen finns ett rikt företagande. Hur vill ni stärka, utveckla och stödja företagandet och nyföretagandet i södra delen av kommunen?

Fråga 2 Livsmedel- och skogsstrategi

Förra året antogs en nationell livsmedelsstrategi, 2016 antogs en regional livsmedelsstrategi och i år antogs en regional skogsstrategi. Vilka tre områden anser ni är viktigast att arbeta med inom kommunen vad gäller dessa strategier?

Fråga 3 Förskola och grundskola

De för- och grundskolor som finns i södra delen av kommunen har idag många barn per klasser/grupper. I Västra Torsås Socken föddes det många barn förra året och vi upplever nu en ny babyboom. Hur vill ni säkerställa arbetet i den södra delen av kommunen för att kunna bibehålla och stärka en god och lärorik för- och grundskola?

Fråga 4 Äldreomsorg

Torsgården som ligger i Lönashult fick i höstas pris som ett av landets tio bästa äldreboende, samtidigt så har vi många äldre som står i kö till lägenhet eller plats på äldreboende som inte längre orkar bo kvar i sina hus. Hur vill ni arbeta för att Torsgården fortsättningsvis ska vara ett av landets bästa äldreboende samt hur vill ni arbeta för att stödja de pensionärer som bor kvar i sina hem eller som väntar på en annan bostad i södra delen av kommunen?

Fråga 5 Turism

Nu i vår blev det klart att en del av Åsnen kommer att bli en nationalpark. Hur vill ni arbeta, stärka och utveckla turismen i södra delen av kommunen?

Fråga 6 Kultur och fritid

Kultur och fritid är något som ska finnas för alla medborgare. Många kulturevenemang som kommunen anordnar hålls i centralorterna likaså ligger t.ex. badhus/simhall långt ifrån oss som bor i den södra delen av kommunen. Hur vill ni arbeta och utveckla kulturen och fritiden så att den bli mer tillgänglig och kommer närmare alla medborgare i kommunen?

Fråga 7 Friluftsliv

Genom Västra Torsås socken går banvallsleden som är en omtyckt cykel- och gångled som även ansluter till en av nationalparkens ingångar vid Trollberget. Kommunen har även en trevlig båthamn i Hulevik där man enkelt kan ta sig ut på både kanot- och båtleden. Hur vill ni stärka och utveckla friluftslivet i den södra delen av kommunen så att fler kan ta del av vår vackra natur?

Fråga 8 Vägnäten

Vägarna på landsbygden kan ha många ägare, en del av vägnätet sköts av kommunen. Det finns flera vägar i Västra Torsås som kommunen ansvarar för och som många boende anser har brister i underhållet. Hur vill ni arbeta med att stärka och utveckla vägnätet i den södra delen av kommunen?

Fråga 9 Övrigt

Är det något övrigt som ni som parti vill tillägga?