Sockenråd 24/10-2018


Vislanda Skol IF aktivitetspark

Vislanda Skol IF informerar om aktivitetsparken som man har skapat vid grundskolan i Vislanda.

Vislanda Skol IF är en förening som är helt fristående från skolan. Föreningen har skapat en aktivitetspark för alla åldrar på skolan. Det är fantastiskt vad några eldsjälar som kan åstadkomma.


Mats Runeson informerade om fiber föreningens verksamhet. Man håller nu på med att ansluta de sista fastigheterna som har visat intresse. Man hoppas avsluta detta arbete under 2019. Det finns några få fastigheter som det blir mycket svårt att ansluta på grund av mycket höga kostnader. Om det är någon som inte anmält sitt intresse som är intresserad, är det hög tid att kontakta fiberföreningen.
E-post till fiberföreningen: fiber@vastratorsas.se

Västra Torsås Sockenråd
Rolf Erlandsson

Torsgården i Lönashult har blivit utsedd till Sveriges bästa äldreboende

Socialstyrelsen har gjort en enkätundersökning om vad de äldre tycker om sitt särskilda boende utifrån 21 frågor som tar upp mat, bemötande, trygghet och utevistelse. Expressen har sedan sammanfattat enkätsvaren från den öppna jämförelsen ”Vad tycker de äldre om Äldreomsorgen – Resultat för särskilt boende 2018” och där hamnar Torsgården i Lönashult på första platsen.

Västra Torsås Sockenråd

Västra Torsås Sockenråd är nominerad som årets landsbygdsförening

Vi i styrelsen kan glädjande berätta att Västra Torsås Sockenråd har blivit nominerad till årets landsbygdsförening 2018 och har därför blivit inbjudna av Landshövdingen att delta på årets Kugghjulsgala den 4 oktober inne på Residenset.
Kugghjulsgalan arrangeras för sjätte året i rad och syftar till att uppmuntra och uppmärksamma driftiga människor.
På galan kommer fyra priser att delas ut i kategorierna årets lantbrukare, årets lanthandlare, årets landsbygdsförening och årets unga landsbygdsentreprenör.

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/kalenderhandelser—kronoberg/2018-09-10-kugghjulsgalan-2018.html

Sockendagen 2018

Den 8 september anordnade Västra Torsås Sockenråd ihop med LRF lokalavdelning och Byggnadsföreningen en Sockendag i Björkbacken för tredje året i rad.

I år bjöd vi på underhållning i form av trolleri, modevisning och körsång med musikquiz.
Vi hade vi cirka 30 st utställare och under dagen kom det 380st besökare.

Styrelsen för Västra Torsås sockenråd vill tacka alla som har hjälpt till med att göra den här dagen så lyckad.

Räknas varje väljare i Alvesta kommun? 

Insändare i Smålandsposten den 5/9

Det har inte undgått någon att det är valår i år. En demokratisk rättighet och en möjlighet för oss medborgare att visa vad vi tycker. Ett viktigt val precis som alla år, på nationell nivå såväl som på regional -och lokal nivå.

Stora och små frågor diskuteras och för att få klarhet i vad våra partier vill med vår bygd har Västra Torsås sockenråd, med hjälp av reflekterande ortsbor, tagit fram en egen valkompass. Nio frågor gällande äldre- och barnomsorg, turistnäring, företagsmöjligheter och flera andra områden. Vi var mycket nyfikna på hur våra politiker såg på dessa frågor i vår socken Västra Torsås. Frågorna skickades till samtliga nio partier i kommunfullmäktige. Första gången i maj och sedan med två påminnelser under sommaren med en önskan om svar senast sista juli. Hur många partier har svarat nu så här cirka en vecka innan valet? Fem stycken. Fem stycken som valt att svara på kommuninvånares frågor. Vi vill såklart rikta ett stort tack till er!

Men våra funderingar lyfts kring de fyra partier som valt att inte svara – Vad är anledningen till detta? Brist på tid? Brist på engagemang? Vi funderar onekligen på om intresset svalnar när frågorna handlar om det som finns bortom Alvesta tätort.

Svaren från de partier som valt att delta i vår valkompass finns publicerade på Västra Torsås hemsida, lättillgängligt för våra ortsbor och övriga kommuninvånare att ta del av.

Vi i Västra Torsås Sockenråd fortsätter arbeta med frågor viktiga för våra sockenbor och för vår landsbygd. Vi hoppas att vi efter valet, oavsett resultat, får se politiker som arbetar för hela Alvesta kommun, även Västra Torsås.

Västra Torsås Sockenråd

Styrelsen

Många planer på Sockenrådets styrelsemöte

Styrelsen och alla dess medlemmar träffades hemma hos Rolf i Långasten den 22:e augusti. Med bara några veckor kvar till Sockendagen och nylansering av Västra Torsås hemsida så var mycket av fokus på detta. Samt även att förbereda inför tipsrunda på valdagen den 9:e september. Enligt tradition går sträckan från vallokalen i Lönashult till Hjortatorps hembygdsförening, en sträcka som passar bra att ta både med bil och cykel.
I övrigt arbetar styrelsen med frågeställningar och funderingar kring bland annat närtrafik och olika typer av problemlösningar vid torra somrar. Nästa styrelsemöte är den 3:e oktober.

Väl mött!

Styrelsen Västra Torsås Sockenråd