Styrelsemöte V.T. Sockenråd

Sockenrådet har haft möte hos Sofia Söderstjärna i Kull. På kvällens styrelsemöte startade planeringen för årets sockendag och en arbetsgrupp för fortsatt planering skapades. Vi diskuterade ämne och talare till höstens sockenrådsmöte. Beslut togs om att vi kör igång med ”veckans företag” som kommer rulla på hemsida och Facebook.