Styrelsemöte 2020-01-08

Sockenrådets styrelse har haft kalenderårets första styrelsemöte. Just nu är de frågor som arbetas mest med bl.a. FRG, Frivilliga räddningsgruppen, med syfte att försöka få till en utbildning för frivilliga sockenbor. Under våren kommer vi också ta fram nya mål för Sockenrådet. Det har gått några år sedan de nu satta målen skrevs och vi ser att vi nu har kommit i hamn med många bl.a. Socknens hemsida. Under senvintern kommer det också att ordnas ett Sockenrådsmöte och därefter i april kommer det att vara sockenstämma. Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog med alla sockenbor, så kom gärna med förslag på punkter som ni önskar vi tar vidare i Sockenrådet, eller om ni exempelvis har förslag på talare eller ämnen till sockenrådsmöten. 

Julgransdans i Torsåsby

Varmt välkomna på julgransdans söndagen den 12:e januari kl. 17.00
Vi börjar med dans kring granen och sedan bjuds det på ficka i skolan

Anmäl hur många barn och vuxna som kommer till ålderman Joel 073-854 08 12 senast 10:e januari

Information från Sockenråd

Sockenråd hölls 23/10-2019

Mötet var välbesökt, vi var ca.40 personer.


Aron Axelsson Bordon.

Aron Axelsson Bordon föreläste om gamla tider i Västra Torsås. Särskilt 1600 talet, där han har hittat mycket information från domstolsprotokoll. Han tog upp en person som återkom ett antal gånger under sin levnad.


Nils-Gunnar Skoglund

Nils-Gunnar Skoglund informerade om Västra Torsås enskilda vägar. Han berättade om den aktuella ekonomin och vad som kommer att hända i den närmaste framtiden.
Västra Torsås Enskilda vägar har nu en egen hemsida med information.
Länk till sidan: https://www.vastratorsasenskildavagar.com/