Information från Sockenstämma 2019

Birgitta Thulin berättade om sin bok Ullhunden och om hur det var i Hulevik på 50-talet

Hon berättade om sin huvudfigur i sin bok Ullhunden, Matteus en nyfiken pojke på lite över 5 år. Som bor i Hulevik med sina föräldrar på 50-talet.
Hon beskrev på ett målande sätt hur livet var i Hulevik med träulls fabriken som den stora arbetsplatsen. Råvaror kom från omgivningen med häst och vagn eller flottades på Åsnen till fabriken.
På 50-talet fans järnvägen mellan Vislanda och Karlshamn kvar, på denna transporterade man träullen som tillverkades till Karlshamn för vidare transport med båt till ett flertal länder. Glasbruken här i Småland var en stor förbrukare av träull.

Information från Vuxenskolan

En förening består av människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara något de vill göra tillsammans, eller kanske något de vill undvika att göra. Studieförbundet Vuxenskolans koncept för föreningsutveckling heter Föreningsboxen. Den finns både i tryckt och i digitalform. Se innehållet som ett smörgåsbord – välj det som passar bäst och som är mest intressant.

I Föreningsboxen har vi samlat information, utbildningar och verktyg, guider och mallar för dig som är eller vill bli engagerad i en förening. Du kan läsa materialet på egen hand eller tillsammans i en studiecirkel med några av dina föreningskamrat

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/

Med vänliga hälsningar
Lars-Göran Abrahamsson
Verksamhetsutvecklare

Avtackning Mimmi Åkerblom

Mimmi Åkerblom avtackades.
Hon avgår från styrelsen efter att ha skött ekonomin under 2 år. Hon har även varit med och tagit fram den nya hemsidan. Hon har gått med på att fortsätta hjälpa till med underhåll av hemsidan tills vidare. Vi tackar henne för ett bra arbete i styrelsen.

Årets Västra Torsåsbo 2019

Årets Västra Torsåsbo har för år 2019 tilldelats Mats Runesson

Motivering:
Årets Västra Torsåsbo är en stöttepelare i många av bygdens projekt och har ett stort engagemang inom föreningslivet där han har varit med i många av våra föreningar såsom Sockenrådet, fiberföreningen och Opparyds byalag. Han ställer alltid upp och svarar på frågor oavsett om det gäller vatten, fiber eller en vanlig föreningsfråga. Tack för ditt stora engagemang och vi hoppas att du fortsätter på samma sätt!

Tack och lycka till i framtiden
Västra Torsås Sockenråd

Kallelse till Sockenrådsstämma 2019

Författarmöte med Birgitta Thulin och information från Vuxenskolan

Tid: Onsdag den 24/4 kl. 19.00-21:00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Birgitta Thulin författare till boken Ullhunden,
Lars-Göran Abrahamsson från Vuxenskolan

Program:
• Författarmöte med Birgitta som skrivit boken om Ullhunden som skildrar samhället i Hulevik
• Vuxenskolan informerar om kurser i föreningskunskap
• Fika, enklare förtäring
• Sockenstämma enligt stadgar

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 21/4 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-837 05 05 / therese@vastratorsas.se

Alla Västra Torsåsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar
Therese Stjärnkrans