Rapport från V.T.Sockenråds stämma

Västra Torsås Sockenråds stämma hölls den 11/4-2024

Karin Nilsson berättade om hur utvecklingen går för Destination Åsnen.
Antal företag som deltar och besökare ökar. Man är inriktar sig på en hållbar turism.

Eva Franzen visade några av sina fantastiska prisbelönta djurbilder. Både som fysiska tavlor och som bildspel.
Hon berättade en del fakta om sitt favoritdjur som är haren. Som var motivet för de fotton hon fick både silver och guldmedalj för i SM för djurfotografer
Hennes foton kunde ses på Alvestas Utställningshall i början av förra året.

I slutet av stämman blev hon även Årets Sockenbo

Sockenstämma enligt stadgar genomfördes.
Therese Stjärnkrans har valt att lämna Sockenrådet efter många år som ordförande.
Även Nina Svensson har valt att lämna styrelsen.

Tyvärr har man inte hittat någon som kan tänka sig att vara ordförande för Sockenrådet.
Styrelsen får lösa detta internt, det är inte första gången Sockenrådet är utan ordförande.
2 nya styrelsemedlemmar valdes Jonathan Johansson och Johanna Johansson.
Hela styrelsens sammansättning kan ses på https://www.vastratorsas.se/sockenradet/

Vid pennan Rolf Erlandsson