Styrelsemöte 30/1

I veckan hade vi styrelsemöte hos Bengt i Finnanäs. Det framkommer att våra fasta kostnader från banken har ökat, och för att täcka för dessa behöver vi dels få in fler företag som stöttar oss och dels höja årsavgiften något.

Vi planerar inför tre kommande möten: avslutning för krisberedskapsgruppen 13/2, sockenrådsmöte med kommunpolisen 28/2 och så årsstämman i april. Alla tre blir i Hynnenäs bygdegården.