Utbildningsavslutning för v. Torsås Krisgrupp

Datum: 13 februari
Tid: – kl.18:00-19:30 Mingel och diplomutdelning
– kl.19:30-21:00 Diskussion om fortsatt arbete och upprustning av lokal
trygghetspunkt
Plats: Hynnenäs bygdegård

Västra Torsås Krisgrupp som idé föddes i slutet av 2019 strax före pandemin. Krisgruppen är en fristående arbetsgrupp under västra Torsås Sockenråd. Kontakter har knutits med flera föreningar och myndigheter såsom det lokala räddningsvärnet, Hynnenäs bygdegård, kommunen, Civilförsvarsförbundet, LRF, Hela Sverige ska leva och MSB. Dialog har även förts med Länsstyrelsen och andra lokala föreningar med liknande tankar. Detta är ett lokalt initiativ för att bättre kunna förbereda oss och hjälpa varandra i bygden vid en händelse av Kris.

Den 13 februari har vi avslutning för utbildningen i Grundläggande krisberedskap som har hållits av Rolf Wimhed från Civilförsvarsförbunden genom finansiering av MSB.
Vi vill härmed bjuda in er för att fira vår nyetablerade Krisgrupp i västra Torsås för avklarad utbildning med mingel och diplomutdelning samt fika med semlor. Kvällen kommer senare att fortsätta med diskussion i grupper om hur vi bäst rustar oss inför kommande kriser inom västra Torsås.

För att kunna beräkna fika så ber vi er att anmäla er senast den 9 februari till therese@vastratorsas.se För frågor kontakta gärna Therese Stjärnkrans (ordf. i västra Torsås Sockenråd) på 073-837 05 05.
Studiecirkeln har hållits i samarbete med Vuxenskolan