Sommarsimskola i Torne 2024.

Planering pågår för att förhoppningsvis kunna genomföra simskola i Torne under vecka 27, 28 och 29.
Mer information kommer i början på 2024!

Simskolesektionen VTIF