Västra Torsås Enskilda Vägar

Till vänster avgående ordförande Nils-Gunnar Skoglund.
I mitten ny ordförande Nils-Göran Ragnarsson.
Till höger Bengt Svensson vise ordförande.

Bästa Västra Torsås Enskilda väg ägare

Nils-Gunnar Skoglund har anhållit att få lämna sitt uppdrag som ordförande av hälsoskäl

Med anledning av detta har det hållits ett extra årsmöte för att välja ny ordförande den 22 nov. Nils-Gunnar lämnar över den 1 dec. 2023 till den nya ordföranden.

Nils-Göran Ragnarsson, Kull (bostad i Växjö) valdes till ny ordförande från den 1 dec. 2023 att leda arbetet i Arbetsutskott. Nils-Göran har deltagit i AU som suppleant under 2023 och till hans ersättare som suppleant valdes Mattias Turesson.

Bengt Svensson som är vice ordf. sedan tidigare kommer att bli den som man kontaktar när det gäller underhåll på våra enskilda vägar. Anledningen till denna förändring är att ordförande inte bor på heltid i Västra Torsås, Nils-Göran Ragnarsson kommer att hålla i AU möte o pappershantering samt vara teknisk expert med anledning av hans tidigare arbetsuppdrag ang. vägar.

Nils-Gunnar Skoglund kommer under några månader att hjälpa AU med återstart av vägföreningarna.
Det kommer mera information senare om hur detta är tänkt att ske.

Detta gäller från den 1 december 2023

Adress, mobilnummer och e-postadress till dom ni ska kontakta: När det gäller underhållet av enskilda vägarna skall ni kontakta
vice ordf. Bengt Svensson,
Ekesgård på mobilnr. 072 729 17 02,
e-postadress v.t.enskilda.vagar@gmail.com

Andra frågeställningar kontakta,
ordförande Nils-Göran Ragnarsson, Kull (bostad i Växjö)
på mobilnr: 070 317 55 09,
e-postadress: ordf@gmail.com