Kallelse till extra årsmötet med Västra Torsås Enskilda vägarKallelse till extra årsmötet med anledning att ordförande har anhållit att få lämna sitt uppdrag för Västra Torsås Enskilda vägar, VTEV av privat skäl.                

Datum: Onsdagen den 22 november 2023
Tid: 19.00
lats: Hynnenäs Bygdegård

——————————————————————————————————
PROGRAM
Ordförande har ordet
xtra årsmöte enligt nedanstående ärende
Val av ny ordförande för VTEV
Nyval av en suppleant
Fika
Naturskyddsföreningen presentera ”Blomrika vägkanter”
——————————————————————————————————–

O.B.S.

Vi önskar att Ni anmäler Er som kommer till extra årsmötet, så alla får fika, senast den 19 november. Tack!

Det kan du göra på mobilnummer 076 855 70 18, SMS eller på e-postadress: vt.enskilda.vagar@gmail.com.

—————————————————–———————————————-

Dagordning med alla ärenden som kommer att behandlas på extra årsmötet   kan Ni se på vår hemsida:  www.vastratorsasenskildavagar.com   efter den 5 november 2023

Dagordning kan också laddas ner på denna länk Dagordning

 Dagordningen finns utskriven på papper där extra årsmötet hålles.

Västra Torsås den 1 november 2023Arbetsutskottet/VTEV