Utbildning för Västra Torsås Krisgrupp

Sockenrådet startar nu upp en Krisgrupp och kommer att erbjuda en gratis Beredskapsutbildning för den som är intresserad av att vara med i Krisgruppen.

Krisgruppen kommer att få en FRG- (Frivillig räddning grupp) utbildning från Civilförsvarsförbundet med HLR-utbildning och kommer att kallas in vid händelse av kris. Det kan vara allt från stormar, saknade människor, brand, vattenbrist, terrorattentat, krig med mera. Efter avslutad utbildning kommer Krisgruppens första uppgift vara att rusta upp Bygdegården så att den bättre kan fungera som en samlingspunkt i händelse av Kris.

Vill du också vara med att bidra till en bättre beredskap och kunna hjälpa till vid händelse av kris?

Studiecirkeln hålls vid fyra tillfällen.

  • 14 november 19-21
  • 28 november 19-21
  • 23 januari 19-21
  • 13 februari 19-21

För frågor ring Therese Stjärnkrans på 073-837 05 05. Anmäl ditt intresse till kris@vastratorsas.se
Studiecirkeln hålls i samarbete med Vuxenskolan