Svar tipspromenad, Sockendagen

Rätt svar visas nedan i FELSTIL OCH I VERSALER

1. Träd som är särskilt viktiga för bina tidigt på våren?
1. SÄLG X. Björk 2. Magnolia

2. Åsnen är en intressant fågelsjö med sin långa strandlinje och grunda medeldjup. På vilken plats kommer den i storlek (150 km²)  i Sverige?
1. 13 X. 15 PLATS 2. 17

3. När invigdes denna festplats;     Björkbacken?
1. ÅRET ÄR 1924 X. 1927 2. 1930

4. Vart i socknen finns ”Åaskärvet,” även kallat ”Dolda fallet”?
1. Ulvö X. Steglehylte 2. HORGEBODA

5. Vad är huvudingrediensen i en  ratatouille?
1. Tomat X. AUBERGINE 2. Paprika

6. Hur många mil enskilda vägar sköts av VTEV Västra Torsås Enskilda vägar?
1. 7 X. 9 2. 11 MIL VÄGAR

7. Det latinska ordet för ”ko” sägs ha gett upphov till en viss medicinsk term.  Vilken?
1. Covid-19 X. Taurin 2. VACCIN

8. Sockenrådets uppgift är att verka för    bygdens utveckling. Rådet bildades som en direkt följd av, den av Riksdagens beslutade landsbygdssatsningen ”Hela Sverige ska leva.” Vilket år vad detta?
1. 1978 X. ÅRET ÄR 1988 2. 1998

9. Hur kan man översätta det gamla  småländska ordet ”bosabeten”?
1. Getingstucken X. Myggbiten 2. ORMBITEN

10. Puttetorpa here (Jöns Abrahamsson      Ram) har genom sockenrådets försorg korats till bygdens skyddspatron. När föddes han?
1. 1781 X. HAN FÖDDES 1791 2. 1801

Rätt rad: 1, x, 1, 2, x, 2, 2, x, 2, x