Ny trygghetspunkt med lokal förankring

Bild: Bengt Svensson, Therese Stjärnkrans och Arne Angelöv Fotograf: Rolf Erlandsson

Bygdegården i Hynnenäs – Trygghetspunkt med ett lokalt engagemang

Den 26 augusti kan vi med glädje meddela att Bygdegården i Hynnenäs utnämnts till ny lokal trygghetspunkt vid en eventuell kris. Trygghetspunkten är ett lokalt initiativ och ett samarbete mellan Bygdegårdsföreningen, det lokala Räddningsvärnet och västra Torsås Sockenråd med stöd från Alvesta kommun.

Arbetet med att starta upp en krisberedskapsgrupp och att göra Bygdegården till en trygghetspunkt har pågått i flera år. Sockenrådet har varit drivande i frågan och sökt information och samverkan med Civilförsvarsförbundet, kommunen, MSB, LRF, hela Sverige ska leva, räddningsvärnet, bygdegårdsföreningen, länsstyrelsen och andra samhällsföreningar som arbetar med likande frågor. Arbetet med krisberedskapen har även uppmärksammats lokalt och nationellt, vi har även mottagit pris för årets landsbygdsförening i Kronoberg. Allt startades 2018 i och med torkan då Sockenrådet drev på kommunen för att öppna gymnastikhallen i Lönashult som en krisåtgärd för att kunna erbjuda vatten och duschmöjligheter till de som hade sinande brunnar. Många möten har sedan dess hållits och det är därför så glädjande att vi kan berätta att vi nu gör ett avstamp och härmed förklarar att Bygdegården blir en trygghetspunkt. För oss är det viktigt att det finns en nära trygghet och en lokal plan vid en eventuell kris. Detta är ett sätt att trygga landsbygden och boenden i vår Socken. Utöver denna trygghetspunkt som drivs med lokalt engagemang så ansvarar kommunen för flera andra trygghetspunkter inom kommunen.

Planen framåt är att nu formalisera en krisberedskapsgrupp under hösten och utbilda gruppen, till våren är planen att vi ska se över vilket behov av utrustning etc som Bygdegården har för att kunna agera som Trygghetspunkt utifrån de mål som krisberedskapsgruppen sätter upp och sedan söka finansiering.Vill du vara med och hjälpa till? Då är du välkommen att höra av dig till kris@vastratorsas.se