Styrelsemöte V.T. Sockenråd

”Sockenrådets styrelse har haft styrelsemöte. Efter många digitala möten så var tanken att äntligen få träffas fysiskt. Så blev det tyvärr inte då det denna första onsdagen i december så var det istället snön som satte stopp för att träffas. Tur att vi med många andra har blivit vana vid digitala lösningar.Styrelsemötet behandlade bl.a. utvärdering och tankar kring medborgardialogen och hur vissa frågor kommer finnas med framåt i Sockenrådets arbete.

Styrelsen hoppas på att under våren kunna återuppta de sockenrådsmöten som varit på paus under pandemin. Om det inte går att genomföra så diskuterades även digitala lösningar för även dessa.

Styrelsen vill gärna ha en kontinuerlig dialog med sockenborna, kolla gärna hemsidan www.vastratorsas.se kontinuerligt, följ Västra Torsås socken på Facebook om ni har möjlighet till det. Maila oss i styrelsen vid frågor eller idéer, skicka in händelser/evenemang till kalendern på hemsidan. Tillsammans med er kan vi skapa en än mer aktiv socken.

Hälsningar Västra Torsås Sockenråd”