Medborgardialog

I början av november hölls medborgardialogen i Hynnenäs Bygdegård.
Medborgardialogen är ett initiativ från Västra Torsås Sockenråd.  Grunden till dialogen kom från den medborgarundersökning som invånare i Västra Torsås kunnat svara på tidigare i höst. Undersökningen hade fem huvudfrågor och från dessa skapades sedan frågor till våra lokalpolitiker utifrån resultatet av er invånares svar.

Samtliga partier var inbjudna och det var till slut sju partier som kom till Hynnenäs Bygdegård, Alvesta Alternativet, Centern, kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Under kvällen ledde moderatorn Ida Eriksson dialogen. Alla partier fick chans till att komma till tals gällande deras politik och tankar kring allt från kulturevenemang, bostadssatsningar, äldreomsorg, trygghetsboende, stöd till föreningar, vägnätet, belysningsplaner och mycket mer. Högintressant för de ca 50 åhörarna under kvällen var givetvis hur tankarna och politiken påverkar medborgarna i socknen.

Västra Torsås Sockenråd tackar alla politiker som kom samt alla er invånare som deltagit i undersökningen och som kom under kvällen.