Sockenstämma 2021

Västra Torsås Sockenråd hade sin årsstämma på Strandpärlan i Torne söndagen den 29e augusti.

Stämman inleddes med att Jan-Olof Ekman visade upp en del av den fotografiskatt som finns bevarad från fotografen Hjalmar Nilsson, Hjalmar som bodde och verkade i Västra Torsås fram till 1980-talet. Jan-Olof är engagerad i Hembygdsföreningen och berättade om att här finns ett gediget antal pärmar med fotografier från Hjalmars gamla glasplåtar.  Tack Jan-Olof för en väldigt intressant bildvisning och för att du via Hembygdsföreningen kunde dela med dig av informationen.

Kameran som Hjalmar Nilsson använde

Sedan följde sedvanliga stämmoförhandlingar.  Therese Stjärnkrans valdes om som ordförande för Sockenrådet. Therese informerade om arbetet med Sockenturen den 11e september samt medborgardialogen som sockenrådet arbetar med.

Sockenrådet tackar alla sockenbor som kom och deltog på stämman samt ser fram emot att ordna mer aktiviteter, nu när restriktioner lättar och allt fler är vaccinerade.

På stämman utsågs även Årets Västra Torsåsbo.  Håll utkik för att få veta vem samt nominering…. ”