Medborgardialog Västra Torsås

Vi lägger ut denna enkät för att vi ska få ett underlag om vad vi ska ta upp vid kommande medborgardialog med kommunen.
Svaren på denna enkätundersökning kommer att utgöra ett underlag till den tänkta medborgardialogen, med kommunens politiker och socknens invånare, som Västra Torsås Sockenråd kommer att anordna
Vi är mycket tacksamma om ni svara på frågorna. Klicka på länken nedan det tar bara några minuter. Svara senast 19 september

Länk till Enkät

Västra Torsås Sockenråd
Styrelsen