Skyltar om Västra Torsås hemsida

Sockenrådet har under året arbetat med att sätta upp skyltar med information om Västra Torsås hemsidan. Dessa har satts upp på flertalet anslagstavlor i socknen. På detta vis vill vi öka kännedomen för både sockenbor och besökare i vår socken om att hemsidan finns. Har du intresse av att ha en skylt hos dig, där det kanske finns besökare till ett företag eller liknande? Eller finns det någon anslagstavla i din närhet? Hör av dig till styrelsen@vastratorsas.se för att komma i kontakt med oss gällande detta.