Vilda blommornas dag på Sirkön

Följ med på Husebybruksutflykter!

När försommarfloran är som allra vackrast ger vi oss ut tillsammans med guiderna Johan Blomby och Martin Andersson från Smålands flora för att upptäcka blomsterängens mångfald.

Samling: Rotahults camping på Sirkön.
Klockan 14.00-16.00.
Praktisk information: Ta gärna med fika och lupp. Finns ett begränsat antal att låna.

Läs mer på :http://www.husebybruk.se/event/vilda-blommornas-dag-pa-sirkon/

Öppethus – Brandstationen i Torsåsby

  Kom och se vår nya brandbil

        Onsdagen den 19 juni kl. 18.00-20.00

Avtackning av Ingvar och Thomas
Vi bjuder på lättare förtäring

Anmäl er senast 16 juni hur många som kommer till:
Bengt Svensson: ekesgard@hotmail.com

Välkomna!
Styrelsen i VTFR

Exkursion – Skog och Vilt i Balans

Fotograf Andreas Siljefjord

Markägare och jägare är varmt välkomna på en exkursion om Skog och Vilt i Balans, ta gärna med familjen och grannen!

Tid: Söndagen den 31 mars kl. 10:00-13:00
Plats: Hos Therese och Tobias Stjärnkrans i Rubbatorp 2, Lönashult (skyltat
från Huleviksvägen mellan Lönashult och Hulevik)
Program: Hans Haraldsson från Skogsstyrelsen informerar om viltfoder
Lennart Svensson från Blädinge ÄSO informerar om inventeringsmetoder
Per-Arne Karlström från Södra för en diskussion om markägarperspektivet
Västra Torsås ÄSO informerar om avskjutningsstatistik och gällande älgskötselplan
Servering av korv och kaffe
Samlartävling för barn upp till 12 år
Lotteri
Arrangörer: Västra Torsås Älgskötselområde, Västra Torsås LRF och Södra
Vid frågor kontakta: Karl-Eric Johansson 073-045 82 59 eller
Therese Stjärnkrans 073-837 05 05

Anslutning fiber – sista chansen!

Image

Fiberutbyggnaden i de område*, vilka vi beviljats bidrag för, beräknas bli slutförd under 2019.
Anslutningsavgift: 25 000 kr inkl. schakt till tomtgräns. Moms ingår.
Därefter är det styrelsens avsikt att avveckla föreningen och överlämna fibernät och drift till respektive kommu-nikationsoperatör (Wexnet/Telia-Skanova/Elmnet).

Efteranslutning i redan utbyggda områden.

Det finns möjlighet på många platser att efteransluta fastigheter till befintligt fibernät.
Anslutningsavgift: 22 000 kr, plus verkliga schaktkostnader. Moms ingår.

För att kunna planera för en rationell utbyggnad behöver vi Er intresseanmälan / beställning senast den 15/4.

Helst via e-post. Mer information och svar på eventuella frågor får du av projektledare Tommy Eriksson.
Tfn 0470-75 80 80
E-post: fiber@vastratorsas.se

*) Gottåsa by, Långasten-Källhult, Slagestorp-Åmanstorp, Ljusadal, Truvedsmåla, Finnanäs och ev. någon till.

Styrelsen för Västra Torsås Fiber Ek. för.