Västra Torsås Frivilliga Räddningsvärns – Årsmöte – VTFR

Kallelse

Å R S M Ö T E

Onsdag den 7 juli 2021 kl 19.00

Plats: Hynnenäs Bygdegård

Program

  •  Årsmötesförhandlingar
  • Vi bjuder på förtäring

Anmälan senast 4 juli till:

 Bengt Svensson: ekesgard@hotmail.com 072-729 17 02

Anita Andersson: anita.horgemo@telia.com 070-615 80 46

Välkomna!

Styrelsen VTFR