Sockenrådets styrelsemöte 14/7

Sockenrådets styrelse har pga av Corona haft lite längre tid mellan styrelsemöten, men denna veckan träffades vi utomhus på tryggt avstånd för ett styrelsemöte.
Som för många andra verksamheter i dessa tider så blir många planerade aktiviteter framskjutna och pågående projekt får sättas på paus. Genom att ändå träffas så håller vi de aktuella punkterna som planering för utbildning inom krisberedskap och medborgardialog aktiva.

Styrelsen hoppas givetvis att även vår verksamhet ska kunna återupptas till fullo så fort som möjligt.
Främst i planen är nu att genomföra en stämma och datum för detta är kommer att publiceras här på hemsidan.
Om ni som sockenbor har frågor ni vill framföra till styrelsen så gör gärna det via att kontakta någon i styrelsen eller via mail styrelsen@vastratorsas.se

Vi skickar en extra hälsning om att ta hand om er och var rädda om varandra!” Hälsar Stina Gyllensten