Kallelse till Sockenrådsmöte och Krisberedskap 15 år efter Gudrun

Tid: Onsdag den 5/2 kl. 19.00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Rolf Wimhed, Civilförsvaret

Program:
Krisberedskap – hur väl är du/vi rustade och vad kan man tänka på
Fika, enklare förtäring
Kort info från Sockenrådet
Krisberedskap fort.

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 2/2 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505 / therese@vastratorsas.se

Alla Västra Torsåsbor och Skatelövsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar Therese Stjärnkrans
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan