Nu är det dags för skolvalet till förskoleklass

För er som har barn som ska börja förskolan till hösten så är det dags att göra skolval. Sockenrådet vill därför skicka ut denna information inför valet. Valet ska göras senast den 31 januari. För mer information se kommunens hemsida https://www.alvesta.se/barn–utbildning/Grundskola/. För de som är intresserade av Virestad friskola så har de öppet hus och informationsmöte torsdagen den 13/2 kl. 18:00
Förskoleklasser i vårt närområde:Kommunen har flera förskoleklasser men ingen inom vår socken. De som ligger närmast finns i Grimslöv och i Vislanda. Vissa barn i södra delen av Västra Torsås har valt att gå i Ryds eller i Urshults skolor som tillhör Tingsryds kommun, för mer information besök gärna https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/#208. Virestad har även en friskola som alla har rätt att söka till, se http://www.virestadsfriskola.se/

Om ni väljer en förskoleklass utanför kommungränserna eller en friskola var noga med att kolla vad som gäller med skolbuss. Det är inte heller säkert att andra kommunala skolor utanför kommungränsen tar in barn från andra områden utan det görs en bedömning från fall till fall. 
Har ni andra tips på skolor som kan vara aktuella för bofasta inom Västra Torsås socken så tar vi gärna emot dem.
Häls
Sockenrådet