Kallelse till Sockenrådsmöte och Krisberedskap 15 år efter Gudrun

Tid: Onsdag den 5/2 kl. 19.00
Var: Hynnenäs bygdegård
Föreläsare: Rolf Wimhed, Civilförsvaret

Program:
Krisberedskap – hur väl är du/vi rustade och vad kan man tänka på
Fika, enklare förtäring
Kort info från Sockenrådet
Krisberedskap fort.

För att kunna beräkna åtgång av förtäring önskas anmälan om deltagande senast söndag den 2/2 till Therese Stjärnkrans Mobil 073-8370505 / therese@vastratorsas.se

Alla Västra Torsåsbor och Skatelövsbor hälsas välkomna
Med vänliga hälsningar Therese Stjärnkrans
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Nu är det dags för skolvalet till förskoleklass

För er som har barn som ska börja förskolan till hösten så är det dags att göra skolval. Sockenrådet vill därför skicka ut denna information inför valet. Valet ska göras senast den 31 januari. För mer information se kommunens hemsida https://www.alvesta.se/barn–utbildning/Grundskola/. För de som är intresserade av Virestad friskola så har de öppet hus och informationsmöte torsdagen den 13/2 kl. 18:00
Förskoleklasser i vårt närområde:Kommunen har flera förskoleklasser men ingen inom vår socken. De som ligger närmast finns i Grimslöv och i Vislanda. Vissa barn i södra delen av Västra Torsås har valt att gå i Ryds eller i Urshults skolor som tillhör Tingsryds kommun, för mer information besök gärna https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/#208. Virestad har även en friskola som alla har rätt att söka till, se http://www.virestadsfriskola.se/

Om ni väljer en förskoleklass utanför kommungränserna eller en friskola var noga med att kolla vad som gäller med skolbuss. Det är inte heller säkert att andra kommunala skolor utanför kommungränsen tar in barn från andra områden utan det görs en bedömning från fall till fall. 
Har ni andra tips på skolor som kan vara aktuella för bofasta inom Västra Torsås socken så tar vi gärna emot dem.
Häls
Sockenrådet

Styrelsemöte 2020-01-08

Sockenrådets styrelse har haft kalenderårets första styrelsemöte. Just nu är de frågor som arbetas mest med bl.a. FRG, Frivilliga räddningsgruppen, med syfte att försöka få till en utbildning för frivilliga sockenbor. Under våren kommer vi också ta fram nya mål för Sockenrådet. Det har gått några år sedan de nu satta målen skrevs och vi ser att vi nu har kommit i hamn med många bl.a. Socknens hemsida. Under senvintern kommer det också att ordnas ett Sockenrådsmöte och därefter i april kommer det att vara sockenstämma. Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog med alla sockenbor, så kom gärna med förslag på punkter som ni önskar vi tar vidare i Sockenrådet, eller om ni exempelvis har förslag på talare eller ämnen till sockenrådsmöten. 

Julgransdans i Torsåsby

Varmt välkomna på julgransdans söndagen den 12:e januari kl. 17.00
Vi börjar med dans kring granen och sedan bjuds det på ficka i skolan

Anmäl hur många barn och vuxna som kommer till ålderman Joel 073-854 08 12 senast 10:e januari