Volontärer till krishanteringsgrupp i Västra Torsås sökes

Sockenrådet har identifierat behovet av samverkan kring krishantering i Västra Torsås. Förra året uppstod det vattenbrist och inte allt för länge sedan kom stormen Gudrun, men hur står vi rustade att hjälpa oss själva vid en kommande kris. Dessa tankar har lyfts med både Räddningsvärnet. LRF lokalavdelning, Hynnenäs Byggnadsförening, Hela Sverige ska leva, Vuxenskolan och utbildare för FRG (Frivilliga Räddnings Gruppen).

Vi kommer nu få möjligheten att få samma utbildning som de som går FRG-utbildningen (cirka 3 tillfällen) i krishantering gratis där MSB kommer att täcka kostnader för lärare och lokalhyra. Om man sedan vill ansluta sig till FRG där kommunen är huvudman så är ni välkomna att kontakta Per Gustafsson Beredskaps- och säkerhetstrateg på Alvesta Kommun men syftet med vår utbildning är att samla våra ideella krafter lokalt. Vid en liknande kris som vid Gudrun så kommer det ta tid innan kommunen hinner fram med sina resurser och fram till dess behöver vi på bästa sätt klara oss själva.

Utbildningen är ett första steg, andra steget är att se över vårt behov av lokaler som kan fungera som sambandscentraler, materialbehov, kommunikation, första hjälpen och annan utrustning. Tanken är sedan att vi eller någon förening ska kunna söka stöd för inköp av material. Vi behöver också diskutera fram arbetssätt över hur vi ska hantera en eventuell kris.

Vi söker därför efter volontären som är intresserade av att vara delaktiga i en ideell krishanteringsgrupp, gärna spridda över vår socken för att snabbt kunna nå så många som möjligt. Anmäl ditt intresse till oss på styrelsen@vastratorsas.se

Har du frågor, tips eller idéer kring detta är du förstås välkommen att höra av dig till oss. 

MVh

Therese