Seminarier under Matveckan!

Visste ni det att Matrundan endast är finalen/avslutningen av Matveckan. Under tisdagen och onsdagen så anordnas gratis webbaserade seminarier. Just på onsdag har jag, Therese, äran att få vara med i två av seminarierna. Så jätte kul att få frågan och möjligheten. Då ska jag berätta om det arbetet som jag och min styrelse i Västra Torsås Sockenråd har gjort gällande Krisberedskap, förutsättningar, livsmedelsproduktion och hur viktigt det är att inte landsbygden glöms bort. Besök gärna www.matsmaland.se

Tänk på brandsäkerheten i advent

Nu i advents- och jultider så är vi många som tänder extra ljus hemma. 

Några tips i dessa tider:
– Testa dina brandvarnare, ta för vana att göra detta kontinuerligt.
– Se över så att ljusstakar står säkert och fritt så inget i närheten kan antända. 
– Prata gärna med dina barn om brandsäkerhet och vad man gör om det börjar brinna, ex. hur tar man sig ut från huset. 
-Se över dina brandsläckare och även var du har brandfiltar placerade i ditt hem. 
-Sätt gärna en lapp på ytterdörren med en påminnelse om att släcka alla ljus innan ni lämnar hemmet. 

Läs gärna mer om brandsäkerhet:https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/brandvarnare/

Med önskan om en säker och glad decembermånad! 
Västra Torsås Frivilliga Räddningsvärn”

Information från polisen

Polisen får fortfarande in anmälningar om inbrott / stöld på landsbygden och behöver tips!

Just nu har vi fått in anmälningar om stölder i förråd/uthus söder om v23..

Håll ögonen öppna och tipsa polisen.

Mvh Bobby på polisen

Sparbanken Eken lanserar Ekenhjärtat – Avsätter en miljon för att mildra effekterna av Corona

Pressmeddelande:

Sparbanken Eken avsätter en miljon kronor till initiativet Ekenhjärtat. Syftet med Ekenhjärtat är att
mildra effekterna för de som har drabbats hårt i spåren av coronakrisen. Stödet riktar sig främst till
föreningar/organisationer som tappat intäkter till följd av corona eller som på något sätt kan hjälpa
andra människor i vardagen.

– Samhället befinner sig just nu i en mycket tuff situation. Tuffare tider väntar sannolikt även för oss, men under många år har vi haft förmånen att gå med bra vinst och vi har därför muskler för att kunna hjälpa till.  Det känns självklart för oss att stötta samhället när det behövs som mest, säger Lars Olsson VD på Sparbanken Eken.

I Ekenhjärtat finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag inom två områden:

Bra idéer som gör skillnad

Detta stöd ger möjlighet till ekonomiskt bidrag för att ge kraft till initiativ som på något sätt kan bidra till de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset. Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp, aktivering eller underhållning i vardagen.

Föreningsstöd

Många föreningar och organisationer har tappat intäkter till följd av corona. Det kan vara ej genomförda eller inställda arrangemang som är en viktig inkomstkälla för föreningen eller organisationen. Genom Ekenhjärtat har de möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för kostnader eller uteblivna intäkter.

Ansökan och mer info finns på www.sparbankeneken.se/ekenhjärtat

Pressbilder: https://www.sparbankeneken.se/om-oss/press.html

Frågor:

Lars Olsson, VD Sparbanken Eken
Telefon  076-133 71 53

Anders Engqvist, Ordförande Sparbanken Eken

Telefon  070 – 575 62 04

Volontärer till krishanteringsgrupp i Västra Torsås sökes

Sockenrådet har identifierat behovet av samverkan kring krishantering i Västra Torsås. Förra året uppstod det vattenbrist och inte allt för länge sedan kom stormen Gudrun, men hur står vi rustade att hjälpa oss själva vid en kommande kris. Dessa tankar har lyfts med både Räddningsvärnet. LRF lokalavdelning, Hynnenäs Byggnadsförening, Hela Sverige ska leva, Vuxenskolan och utbildare för FRG (Frivilliga Räddnings Gruppen).

Vi kommer nu få möjligheten att få samma utbildning som de som går FRG-utbildningen (cirka 3 tillfällen) i krishantering gratis där MSB kommer att täcka kostnader för lärare och lokalhyra. Om man sedan vill ansluta sig till FRG där kommunen är huvudman så är ni välkomna att kontakta Per Gustafsson Beredskaps- och säkerhetstrateg på Alvesta Kommun men syftet med vår utbildning är att samla våra ideella krafter lokalt. Vid en liknande kris som vid Gudrun så kommer det ta tid innan kommunen hinner fram med sina resurser och fram till dess behöver vi på bästa sätt klara oss själva.

Utbildningen är ett första steg, andra steget är att se över vårt behov av lokaler som kan fungera som sambandscentraler, materialbehov, kommunikation, första hjälpen och annan utrustning. Tanken är sedan att vi eller någon förening ska kunna söka stöd för inköp av material. Vi behöver också diskutera fram arbetssätt över hur vi ska hantera en eventuell kris.

Vi söker därför efter volontären som är intresserade av att vara delaktiga i en ideell krishanteringsgrupp, gärna spridda över vår socken för att snabbt kunna nå så många som möjligt. Anmäl ditt intresse till oss på styrelsen@vastratorsas.se

Har du frågor, tips eller idéer kring detta är du förstås välkommen att höra av dig till oss. 

MVh

Therese